EL ROTARY CLUB DE LLEIDA PARTICIPA A LA INAUGURACIÓ DEL MONUMENT ROTARI DEL ROTARY CLUB DE REUS

Tuesday, November 14, 2023

RC de Lleida