Representants del Consorci del Turó de la Seu Vella i del Rotary Club de Lleida es reuneixen…


per planificar accions conjuntes…

El Consorci te previst promoure el reconeixement mundial i la declaració de La Seu Vella de Lleida,  com a Monument de Pau, quina simbologia apareix al banderí del RC de Lleida i al lema i objectius del president 2012-2013 de Rotary International, Sakuji Tanaka, que proposa construir La Pau a través del Servei...

   

Per aquest motiu s’estudiaran formules de col·laboració conjunta per avançar en aquesta iniciativa, en la que hi puguin participar Rotaris de tot el Món…

A la foto (d'esquerra a dreta)
Guillem, Secretari del RC de Lleida, Javier, president, Josep, Director del Consorci,
Montse, presidenta electa i Marcel, tresorer i president nominat, del RC de Lleida